Tre nya medarbetare i vårt team, välkomna!

Tegs SK Hockey har nöjet att välkomna i tre tjejer som kommer att samarbeta med föreningen. Fr v. Marlène, Nancy och Runa.

Vem är de?

Marlène, Nancy och Runa studerar på Korta Vägen på Folkuniversitet som är en arbetsmarknadsutbildning som ska ta tillvara utrikesfödda akademikers kompetens på den svenska arbetsmarknaden. Som en del av deras utbildning omfattar fem veckor praktik utförs hos oss.

Vad ska vara deras
roll?

Utmaningar kommer att delas inom våra utvecklingsprojekt. Både Nancy och Runa, från Bangladesh och Nepal, kommer att hjälpa oss mer inriktat mot att skapa större intresse i hockey hos tjejer med flyktingbakgrund. Medan Marlène, från Frankrike, kommer att arbeta mer inriktat om projekt inom kommunikation samt marknadsföring kring A-laget, projekten och föreningen.

Vi hälsar tjejerna välkommen!

Nyhetsarkiv