Sponsorer 2017-2018

Teg är mycket stolta och tacksamma över alla våra sponsorer. Utan er hade verksamheten inte existerat. Därför söker vi hela tiden nya möjligheter att samarbeta med nya parners. Är du intresserad, läs mer om samarbete!

Dräktsponsorer

Ettansponsorer

Övriga sponsorer