Marknadsgruppen

För att rädda Tegs ekonomi och för att kunna fortsätta spela hockey på hög nivå har några spelare startat en marknadsgrupp. Många förändringar har gjorts, och många nya idéer har förverkligats. Genom smartare marknadsföring har vi bland annat försökt, att med billiga medel skapa ett större intresse kring laget och kring matcherna. Marknadsgruppen ordnar även samarbetsavtal med sponsorer. Den långsiktiga målsättningen är naturligtvis att utveckla och stärka hockeysektionen och a-lagets verksamhet för ett fortsatt spel i hockeyettan i många år framöver.

Marknadsgruppen arbetar idag för fullt med att ytterligare stärka ekonomin för a-laget, men också med att skapa ett intresse kring Tegs SK.

Ett viktigt arbete för marknadsgruppen är att stärka Tegs SKs varumärke och bygga en a-lagsverksamhet som är ekonomiskt hållbar på lång sikt. De ekonomiska problemen är inte lösta ännu, men vi har hunnit en bit på vägen tack vare vår publik och våra sponsorer. För att vi ska ha möjligheten att fortsätta göra det vi älskar, att spela hockey i Teg, hoppas vi att fler vill följa vår resa!

Kontakter spelare

# NAMN MAIL
82 Jimmy Andersson Mail
13 Zackarias Granlund Mail
33 Christoffer Forssén Mail
18 David Muzito Bagenda Mail
17 Johan Grönberg Mail
9 Kim Sehlstedt