Bli medlem

Tack för att du vill bli medlem i Tegs SK Hockey – ditt stöd betyder mycket!

Som medlem i föreningen Teg SK Hockey är du kuggen i verksamheten, utan medlemmar kan inte en förening fungera!

Som medlem har du:

  • Rösträtt på årsmöte
  • 10% Hockeyutrustning på Intersport umeå
  • Betala till Swishnummer 123 304 7891 eller BG konto BG 356-3624.
    Märk betalningen med ”ditt namn + medlemsskap”.

Pris: 200kr för privatperson eller 300kr för familj